شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/04/03
ووشوي جام پارس؛ فيناليست هاي چهار وزن ساندا مشخص شدند
هفتمين دوره رقابت هاي بين المللي ووشوي جام پارس با مشخص شدن فياليست هاي چهار وزن ساندا ادامه يافت.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ اين مسابقات از صبح امروز (يکشنبه) در سالن امام خميني گرگان آغاز شده است و عصر فردا به اتمام مي رسد.
ووشوکاران سوئد، ارمنستان، ويتنام، پاکستان، لبنان، هند و افغانستان و همچنين تيم هاي پارس جنوبي و هيات ووشوي گلستان در اين مسابقات بين المللي حضور دارند.
در رقابت هاي نوبت عصر امروز، فيناليست هاي اوزان 75، 80، 85 و 90 کيلوگرم مشخص شدند.
در وزن منهاي 75 کيلوگرم «يوسف صبري» از پارس جنوبي و «عباس شيخي» از هيات ووشوي گلستان به ديدار پاياني رسيدند.
در وزن منهاي 80 کيلوگرم «محمدمهدي گرشاسبي» از هيات ووشوي گلستان و «يزدان کرمي نژاد» از پارس جنوبي فيناليست شدند.
در وزن منهاي 85 کيلوگرم «معين تقوي» از پارس جنوبي و «مرتضي نوروزي» از هيات ووشوي گلستان به فينال قدم گذاشتند.
در وزن منهاي 90 کيلوگرم «آرمان بازياري» از پارس جنوبي و «خالد عمونوري» از افغانستان به فينال رسيدند.
رقابت هاي نيمه نهايي ساير اوزان و همچنين پيکارهاي هفت فرم تالو، صبح فردا انجان مي شود.
فينال هاي تمامي اوزان نيز عصر فردا انجام خواهد شد تا پيکارهاي جام پارس با شناخت نفرات و تيم هاي برتر به اتمام برسد.