شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/04/11
ووشوي جوانان جهان؛ عربي:نظم و اتحاد به موفقيت منجر مي شود
سرمربي تيم ووشوي جوانان ايران، گفت: نظم و اتحاد خوبي در تيم تالوي ايران حاکم است که مي تواند به موفقيت منجر شود.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ «فرشاد عربي» که تيمش براي حضور در رقابت هاي قهرماني جوانان جهان روز 17 تيرماه راهي برزيل خواهد شد، تصريح کرد: چهار مرحله اردوي 20 روزه را پس از مسابقات قهرماني کشور برگزار کرديم و با برگزاري انتخابي هاي درون اردويي، 6 تالوکار اعزامي ما مشخص شدند.

مسابقات ووشوي قهرماني جوانان جهان از روز 20 تيرماه در شهر «برازيليا» آغاز مي شود.

وي با بيان اينکه از جمع تالوکاران اعزامي، سه نفر تجربه حضور و مدال آوري در رويدادهاي مهم را دارند، گفت: سعي کرديم براي آنهايي که نختسين حضورشان در تيم را پشت سر مي گذارند، شرايط مسابقه اي را فراهم کنيم.

پرافتخارترين تالوکار ايران با بيان اينکه اردونشينان تمرينات پرفشاري را برگزار کردند، ادامه داد: بعد از سال ها، تالوکاران رده سني تمريناتي را تحمل کردند که مي توانند ثمره آنرا در آينده ببينند. نظم، اتحاد وانسجام بدون ترديد از فاکتورهاي رسيدن به هدف است.

سرمربي تيم جوانان ايران با تاکيد بر اينکه به تيمش اميد زيادي دارد، گفت: واقعيت اين است که مي خواستيم تالوکاران را به جايي برسانيم که اجراي خوب و بدون استرسي در مسابقات بين المللي داشته باشند و آنچه در تمرينات ارائه مي کنند را در مسابقات نيز به نمايش بگذارند.

وي افزود: با فضاسازي و مباحث روانشانسي در پي کنترل استرس ها هستيم و يقين دارم در جهاني برزيل تالوکاران ما مي توانند اجراي خوبي داشته باشند. اکنون تالوکاران ما به راحتي پرش هاي خود را فيکس مي کنند و مشکلي ندارند.

عربي گفت: قول مي دهم از جمع نفرات فعلي تيم هاي پايه نفراتي هستند که در صورت داشتن تمرينات مداوم، بزودي مي توانند بدنه تيم ملي بزرگسالان را تشکيل دهند.

وي در پايان ترکيب تيم اعزامي تالوي پسران ايران به جهاني برزيل را اينگونه معرفي کرد:

*رده سني 9 تا 12 سال:

اميرحسين چرزه و عرفان زارعي

*رده سني 13 تا 15 سال:

شاهين بني طالبي و مهدي خاني

*رده سني 16 تا 18 سال:

سيدمحمد حسيني و محمدعلي مجيري