شرکت نرم افزاری بهپردازان فرم درخواست کارت هوشمند


فرم درخواست کارت هوشمند

رهگیری وضعیت و ویرایش اطلاعات کارت


* از ابتداي سال 1394 شرکت درکليه فعاليت هاي مرتبط با فدراسيون ووشو از جمله مسابقات استاني، کشوري، سبکي، دوره هاي آموزشي، مربيگري، داوري، استاژ هاي فني منوط به داشتن کارت هوشمند مي باشد.

* جهت ثبت درخواست کد ملي خود را وارد نمائيد.

* پس از 21 روز از تاريخ تائيد اطلاعات، کارت هوشمند به هيأت استان شما ارسال خواهد شد؛ لطفا با مراجعه به هيأت استان کارت خود را تحويل بگيريد.

* توجه داشته باشيد که درخواست هاي غير مجاز پيگرد قانوني خواهد داشت.

* در صورت نامعتبر بودن فيش بانکي درخواست مردود شناخته شده و ديگر امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت.

*دقت داشته باشيد که فيش ها بايد به نام درخواست کننده بوده و از واريز بيش از يک نفر در يک فيش خودداري نماييد.

*توجه داشته باشيد پرکردن فيلدهاي ستاره دار الزاميست.

تنها به درخواست هايي  که شامل فيش با مشخصات  زير مي باشند پاسخ داده خواهد شد.

شماره حساب  0108896819004 به نام فدراسيون ووشو جمهوري اسلامي ايران

بانک ملي شعبه کارخانه ارج

 به مبلغ 250000  ( دويست و پنجاه هزار)  ريال - (بيست و پنج هزار تومان) جهت ثبت نام


با عنايت به پايان سال 95 و اتمام تاريخ انقضاي کارت هاي هوشمند، بديهي است جهت هرگونه فعاليت در دوره ها و مسابقات فدراسيون مي بايست اعتبار کارت هاي صادره هوشمند تمديد گردد. لذا متقاضيان مي بايست جهت تمديد اعتبار کارت هوشمند با واريز فيش بانکي به مبلغ 120 هزار ريال به حساب فدراسيون ووشو که در قسمت فوق معرفي گرديد و ورود از طريق کد رهگيري به صفحه مربوطه و آپلود فايل فيش در قسمت مورد نظر نسبت به تمديد اعتبار کارت هوشمند اقدام نماييد.

نکات مهم جهت تمديد اعتبار کارت هوشمند در سال 1396

1- فيش واريزي بايد به نام درخواست کننده باشد.

2- از واريز بيش از يک نفر در يک فيش خودداري نماييد.

3- فيش واريزي مي بايست به صورت کامل شود و حتما عبارت "درخواست صدور کارت" در فيش درج گردد.

4- حجم فايل هاي ارسالي بايد بين 50 کيلو الي 100 کيلو بايت و فرمت آنها نيز JPG باشد.

  • بديهي است در صورت عدم رعايت نکات فوق به فيش واريزي ترتيب اثر داده نخواهد شد.


*** افرادي که کارت خود را در سال 95 تمديد نکرده اند مي بايست هزينه تمديد در سال 95 را نيز واريز نمايند ***مشخصات فردی


تاريخ درخواست: 1396/12/01  6:43 AM
نام فارسی ورزشکار:  * 
نام خانوادگی فارسی:  *  
نام انگلیسی:  *  
نام خانوادگی انگلیسی:  *  
کد ملي:  *  
نام پدر:  *  
شماره شناسنامه:  *  
محل صدور:
تاريخ تولد://
جنسيت:


اطلاعات ورزشی (فایل های ضمیمه با پسوند jpg باشد حجمشان کمتر از 100 کیلو بایت باشد)


درجه داوری ساندا:          
درجه داوری تالو:       
درجه مربیگری:       
عملی مربیگری:   


         

اطلاعات کارت

وضعیت تحصیلی:
وضعیت تاهل:
نظام وظیفه:
شماره پرونده:
شماره بيمه ورزشي:  


اطلاعات تکمیلی جهت صدور کارت هوشمند


نام استان: *  
آدرس پستی منزل:  *  
شماره همراه:  *  
نحوه پرداخت: