شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


ناهيد   پورشبانانسوابق قهرمانی :

کسب دو مدال طلا و يک برنز پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا - ترکيه