شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


ميلاد   عارفي مقامسوابق قهرمانی :

کسب مدال طلا وزن 75 کيلوگرم پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا ترکيه