شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


شهربانو   منصوريانسوابق قهرمانی :

  • طلا مسابقات قهرماني جهان اندونزي - 2015

  • طلاي نهمين دوره مسابقات آسيايي تايوان-2016
  • طلا مسابقات جام جهاني ساندا چين -2016