شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


حميدرضا   لادورسوابق قهرمانی :

طلا مسابقات  جوانان جهان اندونزي- 2008
طلاي مسابقات کامبت گيمز روسيه - سن پترزبورگ 2013
نقره بازيهاي آسيايي اينچئون- 2014
طلاي جام جهاني ساندا 2014