شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


زهرا   کيانيسوابق قهرمانی :

  • کسب يک مدال طلا و يک مدال نقره در مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين- 2011

  • نقره سومين دوره رقابتهاي نوجوانان و جوانان جهان سنگاپور- 2010

  • کسب يک مدال نقره و يک برنز در هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان فيليپين - 2013

  • کسب دو مدال طلا و يک برنز در پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014- آنتاليا ، ترکيه

  • کسب دو مدال طلا و يک نقره در مسابقات جوانان آسيا 2015 چين

  • نقره مسابقات قهرماني جهان اندونزي - 2015
  • کسب دو مدال طلا و يک نقره در ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016
  • کسب  يک مدال نقره و يک مدال برنز در مسابقات جام جهاني تالو چين -2016