شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


يزدان   ميرزائيسوابق قهرمانی :

طلاي هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان -فيليپين 2013
طلاي نهمين دوره مسابقات آسيايي تايوان-2016