شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده هیئت های وشوو


هیئت استان : چهارمحال بختياري

رئیس هیئت : نوربخش عسگري
شمـاره تماس : 3832262951
تلفن همراه : 09133831658
دبیر هیئت : شهرام کريمي - 09131853386

مختصری درباره هیئت :

آدرس کانال تلگرام هيات : Telegram.me/CHB_wushu