شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1399/10/13
تفاهم‌نامه همکاري بين فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي و فدراسيون ووشو به امضاء رسيد
به منظور ارائه و ايجاد بسترهاي لازم براي ترويج و اشاعه ورزش ووشو در دانشگاه ها و بخش هاي تابعه تفاهم‌نامه همکاري بين فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي و فدراسيون ووشو به امضاء رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو، به منظور توسعه و ترويج و رشد زندگي سلامت‌محور و سبک زندگي فعال در جامعه به ويژه در بين دانشگاهيان ، بهبود شرايط کمي و کيفي فعاليت‌هاي ورزشي در دو بخش همگاني و قهرماني، فني، علمي، آموزشي و فرهنگي مشترک در تمام زمينه‌هاي همکاري مشترک و با استفاده از ظرفيت ها و توانايي هاي دو فدراسيون ووشو و ملي ورزش هاي دانشگاهي صبح امروز تفاهم نامه همکاري ميان دو فدراسيون به امضاء رسيد.

بنا براين گزارش در اين تفاهم نامه انجام همکاري‌هاي ورزشي، فني، علمي، آموزشي و فرهنگي مشترک با بهره گيري مطلوب از ظرفيت ها و منابع فيزيکي، انساني، اطلاعاتي تلاش براي ايجاد شرايط لازم به منظور انجام فعاليت هاي مشترک ورزشي ، همکاري و مساعدت در زمينة تربيت و آموزش نيروي انساني ، حمايت و ايجاد بستر مناسب براي راه‌اندازي و ارائه ورزش ووشو در دانشگاه ها و بخش هاي آموزش عالي ،مساعدت در زمينه پياده‌سازي آيين‌نامة آموزش، استعداديابي و برگزاري رويدادهاي دانشجويي فدراسيون ووشو در حوزه همگاني و قهرماني با همکاري فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي و بخش هاي تابعه در سراسر کشور به امضاء رسيد.

همچنين برگزاري رويدادهاي ورزشي، آموزشي، استعداديابي به فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي و بخش هاي تابعه در سراسر کشور، همکاري در برگزاري دوره‌هاي آموزشي به صورت حضوري و مجازي، برگزاري دوره‌هاي تربيت مدرس ويژه دانشگاهيان، همکاري مشترک براي برگزاري و ميزباني رويدادهاي استاني، ملي، آسيايي و جهاني رشته ووشو (ساندا و تالو) در بخش دانشجويان بصورت مجازي، ايجاد بسترهاي لازم براي ترويج و اشاعه ورزش ووشو در دانشگاه ها و بخش هاي تابعه، برگزاري رويدادها و مسابقات ووشو ملي و منطقه اي، جذب و عضويت ورزشکار، مربي، داور و غيره براي رشته ووشو از بين دانشگاهيان و و برنامه هاي پژوهشي و عملياتي حوزه ورزش دانشگاهي مورد توافق رسيد.

اين تفاهم نامه همکاري ميان هادي بشيريان رئيس فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي و امير صديقي رئيس فدراسيون ووشو و با حضور حسين اوجاقي نايب رئيس فدراسيون ووشو و رئيس انجمن ووشو فدراسيون دانشگاهي در محل اين فدراسيون به امضاء رسيد.

انتهاي پيام/