شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1399/12/03
درخواست ووشو براي عضويت در انجمن بين‌المللي بازي‌هاي جهاني
فدراسيون بين‌المللي ووشوIWUF متقاضي عضويت در انجمن بين‌المللي بازي‌هاي جهاني IWGA است. تصميم در مورد تأييد عضويت اين رشته رزمي توسط نمايندگان 37 فدراسيون فعلي عضو IWGA در نشست عمومي سالانه در تاريخ 27 مِي 2021 (6 خرداد 1400) اتخاذ خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو، انجمن بين‌المللي بازي‌هاي جهاني پيش از اين اساسنامه خود را در نشست عمومي سالانه 2020 تنظيم کرده بود تا بتواند در آن جلسه سالانه اعضا را از راه دور سازماندهي کند. اساسنامه جديد همچنين اجازه مي‌دهد تا تصميماتي، مبني بر عضويت اتخاذ شود.

فدراسيون بين‌المللي ووشو درخواست رسمي خود را براي پيوستن به خانواده بازي‌هاي جهاني تا پايان 15 فوريه 2021 (27 بهمن) ارسال کرده است.

در صورتي که اکثريت دو سوم از فدراسيون‌هاي عضو موجود درخواست IWUF را تأييد کنند، اين پذيرش عضويت صورت مي‌گيرد

نشست عمومي سالانه اين سازمان در تاريخ 27 مِي 2021 (6 خرداد 1400) برگزار مي‎شود.

انتهاي پيام/