فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   حسین اوجاقی
مدال آوران
حسين اوجاقي
حسین اوجاقی

طلا مسابقات جهانی ایتالیا-۱۹۹۷
نقره بازیهای آسیایی بانکوک تایلند ۱۹۹۸
طلا مسابقات جهانی هنگ کنگ ۱۹۹۹
طلا مسابقات آسیایی ویتنام-۲۰۰۰
نقره مسابقات جهانی ارمنستان- ۲۰۰۱
طلا مسابقات جام جهانی چین (قهرمان قهرمانان )- ۲۰۰۲
طلا بازیهای آسیایی بوسان- ۲۰۰۲
برنز مسابقات جهانی ماکائو- ۲۰۰۳
طلا مسابقات آسیایی میانمار- ۲۰۰۴
نقره مسابقات جهانی چین- ۲۰۰۷
طلا مسابقات آسیایی ماکائو- ۲۰۰۸
نقره المپیک پکن- ۲۰۰۸
طلا جام جهانی سانشو چین- ۲۰۰۸
نفر سوم سلطان رینگ جهان ۲۰۰۹
مدال طلای مسابقات جهانی کانادا-۲۰۰۹
مدال طلای جام جهانی چین- ۲۰۱۰