فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   خدیجه آزادپور
مدال آوران
خديجه آزادپور
خدیجه آزادپور

نقره مسابقات آسیایی ماکائو -۲۰۰۸
طلا مسابقات جهانی کانادا- ۲۰۰۹
طلا بازیهای آسیایی گوانگجو- ۲۰۱۰
طلا جام جهانی چین- ۲۰۱۰
نقره هشتمین دوره رقابتهای بزرگسالان آسیا هوشی مینه – ویتنام ۲۰۱۲