فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   فدراسیون /   مدال آوران /   زهرا سلحشور
مدال آوران
زهرا  سلحشور
زهرا سلحشور

کسب مدال نقره وزن ۵۶ کیلوگرم پنجمین دوره مسابقات جوانان جهان ۲۰۱۴ آنتالیا ترکیه
کسب مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسیا ۲۰۱۵ چین