فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   مهدی محمدی
مدال آوران
مهدي  محمدي
مهدی محمدی

  • کسب مدال نقره وزن ۵۲ کیلوگرم پنجمین دوره مسابقات جوانان جهان ۲۰۱۴ آنتالیا ترکیه
  • برنز نهمین دوره مسابقات آسیایی تایوان-۲۰۱۶
  • طلای چهارمین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی-آذربایجان ۲۰۱۷