فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   شاهین بنی طالبی
مدال آوران
شاهين بني طالبي
شاهین بنی طالبی

کسب مدال برنز فرم جین شو  پنجمین دوره مسابقات جوانان جهان ۲۰۱۴ آنتالیا ترکیه
کسب مدال طلا در مسابقاتَ جوانان آسیا ۲۰۱۵ چین
کسب مدال برنز در مسابقاتَ جوانان آسیا ۲۰۱۵ چین
طلای ششمین دوره مسابقات جهانی جوانان بلغارستان-۲۰۱۶