فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   الهه منصوریان
مدال آوران
الهه منصوريان
الهه منصوریان

برنز بازیهای آسیایی گوانگجو- ۲۰۱۰
طلای مسابقات جام جهانی ساندا چین- ۲۰۱۰
نقره مسابقات جهانی کانادا- ۲۰۰۹
طلای مسابقات جام قفقاز- ۲۰۱۰
نقره مسابقات آسیایی کره جنوبی- ۲۰۰۷
طلای مسابقات آسیایی  جوانان ماکائو- ۲۰۰۹
برنز یازدهمین دوره رقابتهای جهانی ترکیه-۲۰۱۱
طلای دوازدهمین دوره مسابقات جهانی مالزی-۲۰۱۳
نقره بازیهای آسیایی اینچئون ۲۰۱۴

طلای نهمین دوره مسابقات آسیایی تایوان-۲۰۱۶
طلا مسابقات قهرمانی جهان روسیه - ۲۰۱۷
نقره بازیهای آسیایی جاکارتا - ۲۰۱۸
طلا مسابقات جام جهانی ساندا چین - ۲۰۱۸