فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   فاطمه جزینی
مدال آوران
فاطمه  جزيني
فاطمه جزینی

  • کسب مدال طلا در مسابقاتَ جوانان آسیا چین- ۲۰۱۵
  • کسب یک مدال نقره و دو مدال برنز در ششمین دوره مسابقات جهانی جوانان بلغارستان-۲۰۱۶
  • نقره مسابقات جهانی جوانان برزیل - ۲۰۱۸