فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   یوسف صبری
مدال آوران
يوسف صبري
یوسف صبری

  • کسب مدال طلا در مسابقاتَ جوانان آسیا ۲۰۱۵ چین
  • طلای ششمین دوره مسابقات جهانی جوانان بلغارستان - ۲۰۱۶
  • طلا مسابقات قهرمانی جهان روسیه - ۲۰۱۷
  • طلا مسابقات جام جهانی ساندا چین - ۲۰۱۸