فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   سوگند گلشنی
مدال آوران
سوگند گلشني
سوگند گلشنی

  • کسب دو مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسیا ۲۰۱۵ چین
  • طلا مسابقات جهانی جوانان برزیل - ۲۰۱۸
  • نقره دوئلین مسابقات جهانی جوانان برزیل- ۲۰۱۸