فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   عادل نجفی
مدال آوران
عادل نجفي
عادل نجفی

کسب مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسیا ۲۰۱۵ چین