فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   مرتضی رییسی
مدال آوران
مرتضي رييسي
مرتضی رییسی

کسب مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسیا ۲۰۱۵ چین