فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   نازنین بازدار
مدال آوران
نازنين بازدار
نازنین بازدار

  • کسب مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسیا چین - ۲۰۱۵
  • کسب دو مدال نقره در ششمین دوره مسابقات جهانی جوانان بلغارستان-۲۰۱۶
  • کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز مسابقات جهانی جوانان برزیل - ۲۰۱۸