فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   حسین رحمانی
مدال آوران
حسين رحماني
حسین رحمانی

کسب مدال نقره و مدال برنز در مسابقاتَ جوانان آسیا چین - ۲۰۱۵
طلای تیم دوئلین ششمین دوره مسابقات جهانی جوانان بلغارستان-۲۰۱۶