فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   مجید حسنلو
مدال آوران
مجيد حسنلو
مجید حسنلو

کسب مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسیا ۲۰۱۵ چین