فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   فاطمه اسدی
مدال آوران
فاطمه اسدي
فاطمه اسدی

کسب سه مدال برنز در مسابقاتَ جوانان آسیا ۲۰۱۵ چین