فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   رضا خلف زاده
مدال آوران
رضا خلف زاده
رضا خلف زاده

  • نقره نهمین دوره مسابقات آسیایی تایوان-۲۰۱۶
  • طلای تیم دوئلین نهمین دوره مسابقات آسیایی تایوان-۲۰۱۶