فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   محمد حسینی
مدال آوران
محمد حسيني
محمد حسینی

  • طلای تیم دوئلین ششمین دوره مسابقات جهانی جوانان بلغارستان-۲۰۱۶
  • نقره دوئلین مسابقات جوانان کره جنوبی - ۲۰۱۷
  • طلا مسابقات جهانی جوانان برزیل - ۲۰۱۸
  • نقره دوئلین مسابقات جهانی جوانان برزیل- ۲۰۱۸