فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   مینا پناهی
مدال آوران
مينا پناهي
مینا پناهی

  • نقره مسابقات آسیایی جوانان کره جنوبی - ۲۰۱۷
  • کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز مسابقات جهانی جوانان برزیل - ۲۰۱۸
  • نقره دوئلین مسابقات جهانی جوانان برزیل- ۲۰۱۸