فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   زهرا بت شکن
مدال آوران
زهرا بت شکن
زهرا بت شکن

  • برنز مسابقات آسیایی جوانان کره جنوبی - ۲۰۱۷
  • برنز مسابقات جهانی جوانان برزیل - ۲۰۱۸