فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   محبوبه کریمی
مدال آوران
محبوبه کريمي
محبوبه کریمی

برنز دوئیلین یازدهمین دوره مسابقات جهانی ترکیه-۲۰۱۱