فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   میترا عباسی
مدال آوران
ميترا عباسي
میترا عباسی

برنز دوئیلین یازدهمین دوره مسابقات جهانی ترکیه-۲۰۱۱