فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   مریم هاشمی
مدال آوران
مريم هاشمي
مریم هاشمی

  • طلای یازدهمین دوره مسابقات جهانی ترکیه-۲۰۱۱

  • طلای دوازدهمین دوره مسابقات جهانی مالزی-۲۰۱۳

  • نقره جام جهانی ساندا ۲۰۱۴

  • طلا مسابقات قهرمانی جهان اندونزی - ۲۰۱۵

  • برنز نهمین دوره مسابقات آسیایی تایوان-۲۰۱۶
  • نقره مسابقات جام جهانی ساندا چین -۲۰۱۶
  • طلا مسابقات قهرمانی جهان روسیه - ۲۰۱۷