فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   علی اصغر شعبانی
مدال آوران
علي  اصغر شعباني
علی اصغر شعبانی

نقره جام جهانی ایتالیا- ۲۰۰۰
طلا مسابقات جهانی ارمنستان- ۲۰۰۱
طلا جام جهانی چین- ۲۰۰۲
برنز جهانی ماکائو- ۲۰۰۳
نقره مسابقات آسیایی میانمار- ۲۰۰۴
طلای مسابقات جهانی ویتنام- ۲۰۰۵
طلای مسابقات جام جهانی چین- ۲۰۰۶
نقره مسابقات جهانی چین- ۲۰۰۷
نقره جام جهانی سانشو چین -۲۰۰۷