فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   فرزانه دهقان
مدال آوران
فرزانه دهقان
فرزانه دهقان

برنز مسابقات آسیایی جوانان - ۲۰۰۵
نقره تورنمنت لهستان- ۲۰۰۶
برنز مسابقات جهانی چین- ۲۰۰۷
برنز مسابقات آسیایی ماکائو- ۲۰۰۷
برنز جام جهانی سانشو- ۲۰۰۷
برنز المپیک پکن-۲۰۰۸