فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   محمدرضا جعفری
مدال آوران
محمدرضا جعفري
محمدرضا جعفری

برنز مسابقات جهانی ایتالیا -۱۹۹۷
برنز جهانی هنگ کنگ- ۱۹۹۹
طلا جهانی ارمنستان- ۲۰۰۱
طلا جام جهانی چین-۲۰۰۲
طلا جهانی ماکائو- ۲۰۰۳
طلای جام جهانی چین -۲۰۰۴
طلا جهانی ویتنام- ۲۰۰۵