فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   مهسا دهقان
مدال آوران
مهسا دهقان
مهسا دهقان

طلای مسابقات جوانان جهان اندونزی- ۲۰۰۸
طلای مسابقات جوانان آسیایی ماکائو- ۲۰۰۹
طلای مسابقات جهانی جوانان سنگاپور- ۲۰۱۰