فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   حسام تشنیزی
مدال آوران
حسام تشنيزي
حسام تشنیزی

نقره مسابقات آسیایی جوانان کره جنوبی- ۲۰۰۷