فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   فاطمه بساطی
مدال آوران
فاطمه بساطي
فاطمه بساطی

نقره مسابقات آسیایی جوانان کره جنوبی- ۲۰۰۷
طلا مسابقات جهانی جوانان اندونزی- ۲۰۰۸