فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   امیرحسین سلطانی
مدال آوران
اميرحسين سلطاني
امیرحسین سلطانی

  • برنز مسابقات جوانان آسیا شانگهای چین-۲۰۱۱
  • برنز مسابقات جوانان آسیایی ماکائو -۲۰۰۹
  • نقره دوئلین مسابقات جوانان کره جنوبی - ۲۰۱۷