فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   کمیل رودگر صفاری
مدال آوران
کميل رودگر صفاري
کمیل رودگر صفاری

برنز مسابقات آسیایی جوانان ماکائو -۲۰۰۹