فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   مهدی مختارپور
مدال آوران
مهدي مختارپور
مهدی مختارپور

برنز مسابقات جوانان آسیا شانگهای چین- ۲۰۱۱
برنز مسابقات  جوانان جهان اندونزی- ۲۰۰۸
برنز مسابقات آسیایی جوانان و نوجوانان ماکائو- ۲۰۰۹
کسب مدال نقره و مدال برنز در مسابقاتَ جوانان آسیا ۲۰۱۵ چین