فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   محسن احمدی
مدال آوران
محسن احمدي
محسن احمدی

  • طلای تیم دوئلین هفتمین دوره رقابتهای آسیایی ماکائو- ۲۰۰۸
  • طلا تیم دوئلین دهمین دوره مسابقات جهانی کانادا- ۲۰۰۹
  • نقره تیم دوئلین یازدهمین دوره مسابقات جهانی ترکیه-۲۰۱۱
  • نقره تیم دوئلین هشتمین دوره رقابتهای بزرگسالان آسیا هوشی مینه – ویتنام ۲۰۱۲
  • طلای تیم دوئلین سومین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی-اندونزی ۲۰۱۳
  • طلای تیم دوئلین دوازدهمین دوره مسابقات جهانی مالزی-۲۰۱۳
  • نقره تیم دوئلین مسابقات قهرمانی جهان اندونزی - ۲۰۱۵
  • طلای تیم دوئلین نهمین دوره مسابقات آسیایی تایوان-۲۰۱۶