فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   نوید مکوندی
مدال آوران
نويد مکوندي
نوید مکوندی

  • نقره تیم دوئیلین یازدهمین دوره مسابقات جهانی ترکیه-۲۰۱۱
  • نقره تیم دوئیلین هشتمین دوره رقابتهای بزرگسالان آسیا هوشی مینه – ویتنام ۲۰۱۲
  • طلای تیم دوئیلین سومین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی-اندونزی ۲۰۱۳
  • طلای تیم دوئیلین دوازدهمین دوره مسابقات جهانی مالزی-۲۰۱۳
  • نقره مسابقات قهرمانی جهان اندونزی - ۲۰۱۵