فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   مهدی انامقی
مدال آوران
مهدي انامقي
مهدی انامقی

طلای تیم دوئیلین هفتمین دوره رقابتهای آسیایی ماکائو- ۲۰۰۸