فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   میلاد خسروی
مدال آوران
ميلاد خسروي
میلاد خسروی

نقره جوانان آسیا - سنگاپور ۲۰۰۵
برنز جوانان جهان - مالزی ۲۰۰۶