فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   محمد آیینی
مدال آوران
محمد آييني
محمد آیینی

طلا سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیایی جوانان سنگاپور-۲۰۰۵
نقره مسابقات قهرمانی جوانان جهان مالزی- ۲۰۰۶