فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   علیرضا صحرانشین
مدال آوران
عليرضا صحرانشين
علیرضا صحرانشین

  • نقره بازیهای آسیایی دوحه قطر- ۲۰۰۶
  • برنز بازیهای آسیایی ماکائو _ ۲۰۰۷