فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   امیر اوجاقی
مدال آوران
امير اوجاقي
امیر اوجاقی

نقره مسابقات آسیایی ویتنام -۲۰۰۰